Workshop op Samos

share_psi_logo_vert_RGB-120Van 30 juni tot en met 1 juli 2014 heeft Share-PSI 2.0 samen met het W3C een workshop georganiseerd. Deze zal gehost worden door de Universiteit van de Egeïsche Zee op het eiland Samos, Griekenland. Het onderwerp van de workshop is het gebruik van open data binnen de overheid voor innovatie en efficiëntie. En net alle andere Share-PSI 2.0 workshops (in totaal zijn er vijf gepland), zal deze workshop een bijdrage leveren aan de W3C Data on the Web Best Practices Working Group, waar netage.nl lid van is, om de impact van open data over de gehele wereld de maximaliseren.

Namens netage.nl zal Bart van Leeuwen zijn ervaringen met open data binnen de brandweer met het publiek delen.

Semantic Technology & Business Conference 2014

EventButton-WeHaveASpeakerVan 19 t/m 22 augustus 2014 zal voor de tiende maal de Semantic Technology & Business Conference 2014 in San Jose, Californie VS plaats vinden. De Semantic Technology & Business Conference brengt de industrie, de leiders, beoefenaars en de technologen van over de hele wereld samen om ervaringen te delen en zaken te doen. De conferentie heeft een interessant en divers programma met toon aangevende sprekers van grote bedrijven tot echte specialisten en zal tegelijkertijd plaatsvinden met de NoSQL Now! Conference.

Bart van Leeuwen zal hier namens netage.nl weer een presentatie geven, ditmaal over het INowit project, een gezamelijk project van de veiligheidsregio’s in Nederland. Netage.nl is met twee initiatieven betrokken bij INowit. De Firebrary en de Kern Registratie Medewerkers.

Tijdens de presentatie zal Bart een introductie geven over iNowIt en de behoefte aan zowel de Firebrary als de Kern Registratie Medewerkers. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de ingezette techniek waaronder:

 • VocBench 2.1
 • OWLim Lite
 • SKOS-XL
 • Jena Fuseki
 • De OSLC Interface voor ontwikkelaars

 

‘Wetgeving in verbinding – Grip op betekenis’

logo-ictuOp 20 juni 2014 organiseert ICTU in samenwerking met het Kadaster en Logius een werkconferentie in Rotterdam. Bart van Leeuwen zal hier de dagvoorzitter zijn en in de deze rol een presentatie geven over linked data bij de brandweer om de deelnemers op weg te helpen met de toepassing in de praktijk.

In deze (inter-)actieve bijeenkomst zal er gediscussieerd worden over het verbinden van informatie op weg naar een federatie van catalogi gerelateerd aan wet- en regelgeving. Ook wordt er vanuit de praktijk een casus neergezet waarin duidelijk wordt dat dingen die door wetgevingsjuristen zijn bedacht en bijvoorbeeld in een basisregistratie zijn geïmplementeerd ook echt worden gebruikt, bijvoorbeeld bij brand.

RESC.Info pilot bij Brandweer Kennemerland

Brandweer-Kennemerland-logoBrandweer Kennemerland is enthousiast over RESC.Info en zal daarom binnenkort starten met een pilot. Brandweer Kennemerland is een regionaal korps en heeft brandweerposten in de 10 gemeenten in de  Veiligheidsregio Kennemerland. Ze bestrijden branden en proberen branden te voorkomen, onder andere door controles en het geven van voorlichting. Ook wordt er hulp verleend bij ongevallen en metingen verricht bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

De locatie van de pilot zal de nieuwe kazerne Halfweg Zwanenburg zijn waar in de nieuwe uitrukhal al rekening is gehouden met het plaatsen van een RESC.Info Monitor.

De test fase is bedoeld om antwoord te krijgen op een aantal vragen:

 • Werkt de aansluiting op GMS op dezelfde wijze als bij onze andere klanten.
 • Biedt het systeem op kazerne Halfweg Zwanenburg dezelfde meerwaarde als bij onze andere gebruikers.
 • Hoe is het systeem het beste binnen de bestaande infrastructuur van Veiligheidsregio Kennemerland in te passen.
 • Zou het systeem meerwaarde kunnen bieden voor andere hulpdiensten in de Veiligheidsregio Kennemerland.

 

Veiligheidsregio Twente kiest voor RESC.Info

veilheidsregio twenteNetage.nl is verheugd mee te delen dat Veiligheidsregio Twente met ingang van 1 juni 2014 volledig gebruik gaat maken van onze RESC.Info Monitor oplossing.

Netage.nl heeft in samenwerking met de Veiligheidsregio Twente diverse ontwikkelingen aan het systeem doorgevoerd om aan de specifieke wensen tegemoet te komen. Onder andere:

 • Opname van de RESC.Info Base server in de IT infrastructuur van de veiligheidsregio
 • Toekomstige integratie met een Narrow Casting oplossing
 • Kaart materiaal van de eigen Geo Server.

Voor meer informatie over onze RESC.Info product lijn kunt u contact met ons opnemen.

MakoLab, een interessante ontmoeting met de automobielsector.

logo makolabOp 3 oktober 2013 heeft Bart van Leeuwen een presentatie gegeven op de MakoLab Semantic Day in Parijs. Dit was onder andere een interessante ontmoeting met de automobielsector voor netage.nl. Een geheel nieuwe markt die zich ook in het Semantic Web en de Linked Data aan het verdiepen is.

Bart heeft tijdens zijn presentatie zijn publiek verteld over zijn leven als brandweerman en hoe ook hier de toepassingen van Linked Data succesvol toegepast worden. Onder andere door middel van Resc.info en de Linked Open Data Truck. Ook kwamen de raakvlakken met de automobielsector hier naar boven. De brandweer verleend bijvoorbeeld hulp bij auto ongelukken en ook dan zou het interessant kunnen zijn als de brandweer direct toegang zou hebben tot hele specifieke informatie over de desbetreffende auto. Informatie die vaak algemeen beschikbaar is, maar niet direct voor de brandweer.

Na afloop van de presentatie ontstonden er interessante discussies en hier heeft netage.nl directe belangrijke contacten kunnen maken met de automobielsector.

Kernregistratie medewerkers Haaglanden en Gelderland-Zuid

logo-inowitMet behulp van de innovatiesubsidie van iNowIT gaat netage.nl in samenwerking met AG5 en de veiligheidsregio’s Haaglanden en Gelderland-Zuid de regio’s ondersteunen bij het verwerken van medewerkersgegevens, vanuit het principe ‘eenmalige registratie, meervoudig gebruik’.

Binnen veiligheidsregio’s worden in veel systemen personeelsgegevens opgeslagen. Denk hierbij aan het personeels- en salarissysteem en de telefoongids, maar ook aan systemen ter ondersteuning van personeelsplanning, vakbekwaamheid, diverse facilitaire processen, automatisering en vele anderen. Nu houden afdelingen in hun systemen zelf personeelsgegevens en mutaties bij. De kans op verschillen en fouten is hierbij aanzienlijk. De wens is om gegevens, systemen en processen uiteindelijk zo in te richten dat alleen bij een bepaalde bron gegevens worden ingevoerd en gewijzigd, waarna (geautoriseerde) afnemers er gebruik van kunnen maken.

Om dit alles te bereiken zal het principe van Linked Data toegepast worden, het specialisme van netage.nl. Dit project wil in 2013 een proof of concept realiseren om de kracht van de kernregistratie te tonen via Linked Data. De basis hiervoor wordt gelegd in de bodemplaat die nu binnen iNowIT door netage.nl is ontwikkeld.

Bart is Wereldveroveraar!

logo-weveroBart van Leeuwen is toegetreden tot het netwerk van Wereldveroveraars. Wereldveroveraars is een exclusief netwerk van internationaal ondernemend Nederland en een initiatief van Het Financiële Dagblad, BNR Nieuwsradio, KLM en ING.

Het netwerk van Wereldveroveraars is begin van dit jaar gestart en bedoeld om internationaal opererende Nederlandse ondernemers met elkaar in contact te brengen en zo hun netwerk te vergroten en de kennis te delen. Ook krijgen Wereldveroveraars uitnodigingen tot exclusieve bijeenkomsten.

De eerste bijeenkomst waaraan Bart heeft deelgenomen was ‘Internationaal zakendoen is pionieren’. Presentator Rens de Jong (BNR Nieuwsradio) trapt het seminar af met een veelzeggende omschrijving: ‘Een pionier is iemand die als een van de eersten een bepaald gebied betreedt, zodat hij daar zijn weg moet vinden zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen.’ Maar, voegt De Jong daar snel aan toe: ‘Het werk van een pionier gaat vaak gepaard met vele mislukkingen en tegenslagen, omdat de pionier nog niet kan beschikken over methodes die in de praktijk bewezen zijn.’

Andere sprekers waren: Lilianne Ploumen is minister voor Buitenlandse Handel, Camiel Eurlings is president-directeur van KLM, Rob Baan is eigenaar van Koppert Cress, René van Baardewijk is medeoprichter van Rebain International, Yuri van Geest is expert op het gebied van singulariteit en is een van de grondleggers van TEDx Amsterdam en Walter Peteri is directeur van Quooker.

RESC.Info bij Brandweer Amsterdam-Amstelland gekoppeld aan GMS Replica server

GMS Replica Server aansluiting

resc.info logoOp maandag 9 september 2013 is de RESC.Info installatie bij Brandweer Amsterdam-Amstelland aangesloten op de GMS Replica-server. Netage.nl had reeds ervaring met het aansluiten van RESC.Info op de standaard GMS omgeving, de nieuwe GMK situatie in Amsterdam-Amstelland maakte het echter noodzakelijk om via een GMS replica server aan te sluiten. De nieuwe aansluit methode neemt de problemen die er in het verleden waren met de P2000 koppeling weg:

 • Berichten komen aanmerkelijk sneller binnen ( tot wel 20 seconden )
 • De adressering is veel accurater
 • De betrouwbaarheid is enorm toegenomen

Bijna realtime

De eerdere testen met een replicaserver waren niet toereikend voor onze toepassing, de vertraging kon oplopen tot meer dan 50 seconden. De huidige versie is uitgevoerd door Oracle Streams replicatie en heeft een vertraging van slechts enkele seconden, deze ‘bijna realtime’ oplossing is prima bruikbaar. Het voordeel is dat RESC.Info in deze gevallen niet is aangesloten op een productie systeem en daar geen problemen kan veroorzaken.

Verdere ontwikkelingen

Nu de informatie uit GMS realtime beschikbaar is kan de ontwikkeling van het 500.000 plannen plan gestalte krijgen. Een goede initele informatie voorziening is hiervoor cruciaal.

Heeft U interesse in de RESC.Info producten van netage.nl dan kunt u contact met ons opnemen via de contact pagina