Linked Data Consultancy

rdf_200Netage heeft al sinds de opkomst van het Linked Data fenomeen actief bijgedragen aan de community, door het publiceren van Linked Data sets, het meewerken aan workshops en het deel nemen aan W3C Work en Community groepen. Door het veelvuldig toepassen van Linked Data in verschillende situaties hebben we uitgebreide ervaring met de verschillende technieken opgedaan.

Door onze pragmatische houding speelt de “waarom” vraag een belangrijke rol. Het niet het zomaar publiceren van data, maar ook nadenken over het doel van het publiceren en hoe dat doel bereikt kan worden. Onze open blik op de bestaande standaarden zorgt ervoor dat we bij publicatie en modellering altijd rekening houden met het echt linken en hergebruik van reeds bestaande vocabulaires en modellen.

Naast de kennis van de concepten en begrippen hebben we ook alles in huis om het hele traject te begeleiden. Van initiële ideeën tot aan publicatie en hosting zijn wij in staat om u van dienst te zijn.

Linked Data

Het idee achter linked data is om de infrastructuur van het web te gebruiken om data op dezelfde schaal te delen tussen computer systemen. Het web is een enorme verzameling van pagina’s over een even zo groot aantal onderwerpen. De inhoud van deze pagina’s is vrij, mag over elk onderwerp gaan en een duidelijk hiërarchie tussen de pagina’s ontbreekt. De pagina’s kunnen naar elkaar verwijzen maar zijn niet van elkaar afhankelijk om hun informatie te kunnen over brengen. Een duidelijke hiërarchie ontbreekt er is geen centrale leiding, maar de verbanden zijn wel belangrijk.
Het huidige web is primair gemaakt voor menselijke gebruikers, computers hebben nog steeds moeite met het interpreteren van gegevens op web pagina’s. Linked data biedt de mogelijkheid informatie tussen computers te delen op de schaal van het web.
De uitgangspunten zijn als volgt geformuleerd:

  1. Gebruik URI’s om onderwerpen aan te duiden. Een URI is een eenmalige benaming van een “bron”, een stuk informatie, data of dergelijke.
  2. Gebruik HTTP URI’s, zodat deze onderwerpen kunnen worden aangeduid en opgezocht (“dereferentie”) door mensen en software agents.
  3. Lever nuttige informatie over het onderwerp wanneer de URI wordt opgezocht. Maak daarbij gebruik van standaarden zoals RDF (een formaat om gegevens in het algemeen uit te wisselen) en SPARQL (een RDF zoektaal)
  4. Zorg dat de informatie links bevat naar andere gerelateerde zaken (met behulp van hun URI’s) bij het publiceren van gegevens op het web.

Linked data stelt een organisatie in staat om door middel van web technologie zijn informatie te delen. Het beschikbaar stellen van die informatie op vaste URI’s geeft een organisatie de mogelijkheid autoriteit te worden van zijn eigen informatie. Linked data is gebaseerd op een open W3C standaard die naast de informatie ook zorg draagt voor de meta data van de informatie. De vrije structuur in combinatie met het gebruik van publiek beschikbare vocabulaires stelt een organisatie die Linked data gebruikt in staat om hun informatie herbruikbaar aan te bieden. Aanpassingen en uitbreidingen van reeds gepubliceerde informatie is een stuk eenvoudiger omdat bestaande afnemers door het ontbreken van de vaste structuur geen last hebben van de extra informatie. De publiek beschikbare vocabulaires maken het mogelijk om zonder specifieke domein kennis al belangrijke gegevens uit de gepubliceerde informatie te halen, en deze te combineren met andere data bronnen.

Gerelateerde Berichten

[catlist name=linkeddata-nl]