Producten

Netage levert dikwijls specifiek maatwerk, geënt op de behoefte van de cliënt. Het is echter niet ondenkbaar dat een dergelijk maatwerk in de toekomst bruikbaar is voor andere branche gerelateerde bedrijven. In dat geval verwordt het maatwerk tot een standaard product. Uiteraard gebeurt dit alles in overleg met de cliënt, waarvoor het oorspronkelijk maatwerk ontworpen is. Er kan gedacht worden aan een licentie-systeem om de eerste cliënt mee te laten profiteren, zodat de ontwikkelingskosten samen gedragen worden In het verleden heeft netage.nl van een aantal maatwerk oplossingen producten gemaakt. In de linker kolom vindt u een selectie