Bart van Leeuwen geeft lezing op FRI 2018

Bart van Leeuwen gaf tijdens het Core Education Program van FRI 2018 (Fire-Rescue International) in Dallas, een lezing over de evolutie van de Amsterdamse Brandweer, een verhaal over transformatie van traditionele tactiek naar geavanceerde tactiek met het uiteindelijke doel om effectiever en veiliger op te kunnen treden.

De Amsterdamse Brandweer heeft een lange traditie van het handhaven van zijn eigen tactieken en procedures boven de nationale standaarden, allemaal gebaseerd op ervaring, trots en een rijke geschiedenis die terug gaat tot de jaren 1600. Verandering waren niet makkelijk door te zetten. In het jaar 2000 bestond de uitrukkleding van de Amsterdamse Brandweer voornamelijk uit wol en leder in combinatie met een relatief modern ademluchttoestel en helm. De tactiek was in meer dan 30 jaar niet veranderd en de meeste brandweerauto’s waren minstens 13 jaar oud. Nu in 2018 heeft de brandweer alle aspecten van de brandbestrijdingsoperaties, tactieken, PBM’s, brandweerauto’s, uitrusting en trainingen aangepakt.

Het publiek kreeg een overzicht van alle veranderingen, de motivaties daarvoor en alle lessen die daaruit getrokken zijn. Wat heeft gewerkt en wat niet en wie moet moet je betrekken bij radicale veranderingen om alle activiteiten van de brandweer te kunnen moderniseren en veiliger te maken, maar nog steeds met een agressieve aanpak!

Bart’s lezing werd gewaardeerd door het publiek en heeft waardevolle discussies opgebracht.