Presenteren in Abu Dhabi

We waren trots en vereerd dat we gevraagd waren te komen spreken in Abu Dhabi op het MOI (Ministry of Interior) Innovation & Foresight Summit. Voor Netage B.V. is het midden oosten een nieuwe wereld en een nieuw publiek om te vertellen over Smart Data for Smarter Firefighters. Netage’s Bart van Leeuwen vertelde over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Smart Data voor hulpdiensten, en belichte de positieve en negatieve kant hiervan. En dat we vooral de menselijke factor in deze ontwikkelingen niet moeten vergeten.

Instructor Development Conference in Chicago

De International Society of Fire Service Instructors (ISFSI)organiseerde in september een Instructor Development Conference in Chicago en Netage B.V. was daarbij aanwezig. De ISFSI leidt brandweerlieden bij hun inspanningen om het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden van brandweerlieden te verminderen, de veiligheid van brandweerlieden te vergroten en het beroep te verbeteren door middel van onderwijs en opleiding.
Deze conferentie vindt jaarlijk plaats ergens in Noord-Amerika met een speciale focus op de professionele ontwikkeling van instructeurs. Het biedt instructeurs een kwaliteitsbeleving in een kleine, intieme conferentieomgeving. Deelnemers worden academisch uitgedaagd en krijgen de kans om te netwerken met gelijkgestemden.

Bart van Leeuwen geeft lezing op FRI 2018

Bart van Leeuwen gaf tijdens het Core Education Program van FRI 2018 (Fire-Rescue International) in Dallas, een lezing over de evolutie van de Amsterdamse Brandweer, een verhaal over transformatie van traditionele tactiek naar geavanceerde tactiek met het uiteindelijke doel om effectiever en veiliger op te kunnen treden.

De Amsterdamse Brandweer heeft een lange traditie van het handhaven van zijn eigen tactieken en procedures boven de nationale standaarden, allemaal gebaseerd op ervaring, trots en een rijke geschiedenis die terug gaat tot de jaren 1600. Verandering waren niet makkelijk door te zetten. In het jaar 2000 bestond de uitrukkleding van de Amsterdamse Brandweer voornamelijk uit wol en leder in combinatie met een relatief modern ademluchttoestel en helm. De tactiek was in meer dan 30 jaar niet veranderd en de meeste brandweerauto’s waren minstens 13 jaar oud. Nu in 2018 heeft de brandweer alle aspecten van de brandbestrijdingsoperaties, tactieken, PBM’s, brandweerauto’s, uitrusting en trainingen aangepakt.

Het publiek kreeg een overzicht van alle veranderingen, de motivaties daarvoor en alle lessen die daaruit getrokken zijn. Wat heeft gewerkt en wat niet en wie moet moet je betrekken bij radicale veranderingen om alle activiteiten van de brandweer te kunnen moderniseren en veiliger te maken, maar nog steeds met een agressieve aanpak!

Bart’s lezing werd gewaardeerd door het publiek en heeft waardevolle discussies opgebracht.

Spreken in Birmingham

Woensdag 19 september zal Bart van Leeuwen spreken op The Emergency Services Show in Birmingham, VK. The Emergency Servises Show is de toonaangevende jaarlijkse showcase in de sector van de alarmdiensten in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 450 exposanten, live demonstraties, unieke leermogelijkheden en netwerk mogelijkheden. Het tweedaagse evenement vindt plaats in Hal 5 in het NEC in Birmingham en brengt alle disciplines uit de hulpdiensten samen om innovatieve technologie en operationele oplossingen te ontdekken, hun ervaringen te delen en zich te verenigen in hun gezamenlijke aanpak van de openbare veiligheid.

Bart zal spreken over Smart Data for Smarter Firefighters. Wat is doet de brandweer op dit moment met data, wat zijn de volgende stappen en waar moeten we in de toekomst heen? Ontdek hoe Smart Data oplossingen zowel de veiligheid van de brandweerlieden als de service aan de gemeenschap kunnen helpen verbeteren.

Symposium HackaLOD 2018

HackaLOD 2018 is de culturele Linked Open Data Hackaton van 2018, georganiseerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed, het Rijksmuseum en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Tijdens de 24-uurshackathon, gaan teams aan de slag om nieuwe apps te maken op basis van data uit collecties van culturele instellingen. Een vakjury bepaalt wie de beste apps hebben gemaakt. Speciale aandacht gaat uit naar het gebruik van linked data waarmee het mogelijk wordt om diverse collecties te combineren, te verrijken op basis van analyse en op innovatieve wijze te presenteren.

Zaterdag 10 februari heeft Bart van Leeuwen namens Netage gesproken op het HackaLOD Symposium in Amsterdam. Bart heeft hier verteld over hoe hij verbindingen maakt tussen verschillende informatiebronnen bij grote calamiteiten.

 

Bezoek aan de Illinois Fire Service Institute

Dinsdag heeft Netage B.V. een bezoek gebracht aan de Illinois Fire Service Institute (IFSI) om te praten over arbeidshygiëne en smartdata.

De Illinois Fire Service Institute, gevistigd in Champaign, Illinois VS, is de oudste brandweerinstelling van de Verenigde Staten. Sinds 1925 maakt de brandweer over de gehele wereld gebruik  van de trainingen, het onderwijs en de onderzoeken van het IFSI. De belangrijkste IFSI-campus biedt een oefenterrein van ruim 11 hectaren met de nieuwste apparatuur voor brandbestrijding, technische redding en trainingsapparatuur.

Keynote speech op AFAC2017

Netage’ Bart van Leeuwen gaf een inspirerende keynote speech op AFAC2017 in Sydney, Australie.

Smart Data for Smarter Firefighters

 

Presentatie op FRI 2017

Bart van Leeuwen zal 28 juli spreken op Fire-Rescue International (FRI) in Charlotte NC in de VS met “Smart Data for Smarter Fire Fighters”
FRI 2017 is een conferentie en expo georganiseerd door The International Association of Fire Chiefs (IAFC)

The International Association of Fire Chiefs is leider in de vertegenwoordiging van brandweerlieden en emergency responders wereldwijd; de leden zijn ’s werelds toonaangevende experts in brandbestrijding, medische hulpdiensten, terrorisme bestrijding, gevaarlijke stoffen, natuurrampen, zoeken en redden en openbare veiligheid.
De missie is om leiding te geven aan huidige en toekomstige beroeps en vrijwillige brandweerlieden
, officieren, managers en leidinggevende van hulporganisaties wereldwijd door middel van visie, informatie, onderwijs, diensten en vertegenwoordiging te verbeteren en professionaliseren.

Bart zal spreken over: ‘Hoe kunnen we er voor zorgen dat de brandweer deze tegenwoordig door digitale informatie gedreven wereld bij kan houden. Hoe kunnen we met het inzetten van data onszelf en de burger beter beschermen? Leer meer over populaire termen en de toekomst van data in combinatie met de brandweer. Wat kunt U doen om slimmer gebruik te maken van de beschikbare data? Smart Data for Smarter Fire Figthers.’

Vrijdag 28 juli, 3:30PM ETT-109 room 208B

Congres Future of Fire Fighting BZA

Op 18 mei hield Brandweer Zone Antwerpen een congres over innovatie voor de brandweer wegens het 200 jarig bestaan. Een aandachtig publiek van zo’n honderdvijftig professionals uit de brandweer, hulpdiensten en ict-wereld woonden het congres bij. Daarnaast volgden ook een veelvoud hiervan alles online via de live-uitzending.
Zes sterke sprekers gaven hun visie over wat de toekomst kan bieden voor de hulpdiensten en Bart van Leeuwen was één van deze sprekers. Bart geeft is zijn Inspirational Talk ‘Smart Data for Smarter Firefighters’ aan dat we vooral de menselijk kant niet moeten vergeten. Hoe gaan we om met al die technologie?

In onderstaande film zijn de Inspirational Talks terug te zien. Op tijdstip 1:13:22 begint de talk van Bart.