Ontmoeting met Excelerate

Afgelopen Vrijdag is Netage B.V. op bezoek geweest bij het hoofdkantoor van Excelerate in Cardiff, VK. Excelerate heeft ons hier een demonstratie gegeven van al hun producten, inclusief de Zero Gap Connetivitie car. Deze auto is in staat wanneer de gebruikelijke netwerken wegvallen toch internet verbindingen te maken, bijvoorbeeld bij rampen. Hierdoor kunnen de rampbestrijdingsdiensten bij een ramp toch met elkaar blijven communiceren.

Excelerate zorgt ervoor dat alarmdiensten met elkaar data uit kunnen blijven wisselen en Netage B.V. zorgt ervoor dat de juiste data bij de alarmdiensten terecht gaat komen. Hier zien wij een evetuele toekomstige samenwerking.

Presenteren op FRI 2019 Atlanta

Vrijdag 9 augustus zal Bart van Leeuwen, CEO van Netage B.V. spreken op Fire Rescue International 2019 in Atlanta, VS.

De Amsterdamse brandweer heeft een lange traditie van het handhaven van zijn eigen tactieken en procedures over de nationale normen, allemaal gebaseerd op eigen ervaringen, trots en een rijke geschiedenis, die teruggaat tot de jaren 1600. Verandering waren niet gemakkelijk binnen de brandweer, begin 2000 werkten we nog met 13 jaar oude brandweerwagens en wollen uitrukkleding! En nu in 2019, de brandweer heeft elk aspect van brandbestrijdingsoperaties, onze tactiek, onze kleding, onze brandweerwagens, onze uitrusting en onze trainingen getransformeerd. De presentatie van Bart geeft je een overzicht van de motivaties voor verandering en de geleerde lessen, wat werkt en wat niet, wie te betrekken als je een radicale verandering wilt om je operaties modern en veilig maar nog steeds agressief te maken!

Geïnteresseerd? Kom naar de CHIEF-111 sessie, Amsterdam Fire Department: From Traditional Aggressive to Cutting Edge Aggressive. Vrijdag, 9 augustus, 13:30u – 15:00u, Georgia World Congress Center, B312

FireGraph bij Brandweer Amsterdam-Amstelland

Netage B.V. heeft bij Brandweer Amsterdam-Amstelland FireGraph geïnstalleerd. Met FireGraph is het nu mogelijk om verschillende interne datasets te verbinden en te combineren met basis registraties, denk hierbij aan KRO, GMS, BAG, NHR, WOZ etc. Door het gebruik van Knowledge Graph technologie leveren wij een informatie architectuur die in staat is de volledige potentie van beschikbare data te gebruiken. FireGraph biedt de eindgebruiker de mogelijkheid om zonder kennis van onderliggende datastructuren en technieken op onderzoek uit te gaan in de data en hierin ook verbanden te ontdekken en overzichten te bouwen.

Fire Safe Europe webinar

Bart van Leeuwen gaf een presentatie tijdens het laatste webinar van Fire Safe Europe (FSEU) van de gegevensverzameling voor het verbeteren van de brandveiligheid in webinarseries “Leren van baanbrekende EU-landen” die plaatsvonden op vrijdag 19 april.

Fire Safe Europe (FSEU) werd in 2011 opgericht met als doel brandveiligheid op de agenda van de Europese Unie (EU) te zetten, want hoewel de EU veel belangrijke stappen heeft gezet om de duurzaamheid en energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, is in een van deze stappen de oudste en meest bedreigende bedreiging van het dagelijks leven omzeild: de brandveiligheid. Fire Safety Europe promoot de hoogste normen voor brandveiligheid in gebouwen in Europa voor voorschriften, beleid, testmethoden en best practices. Het is de taak om beleidsmakers, brandweerlieden, brandexperts, NGO’s en industrieën met elkaar te verbinden om mensen te beschermen tegen brand in elk gebouw waar ze tijd doorbrengen.

Netage helpt NGA911 met de NENA i3 standaard JSON-LD

Netage B.V. helpt NGA911 met de NENA i3 standaard transitie van XML naar een JSON-LD Graph model.

Als expert in Graph Technology en een domain expert voor hulpdiensten heeft NGA911, Netage B.V. aangewezen hun te helpen met deze transitie. Netage B.V. zal de 911 community, die niet erg bekent is met Graph Technology helpen een goede start te maken, zodat het gebruik van JSON-JD een succes zal worden en omarmd zal worden door de community.

Presenteren in Abu Dhabi

We waren trots en vereerd dat we gevraagd waren te komen spreken in Abu Dhabi op het MOI (Ministry of Interior) Innovation & Foresight Summit. Voor Netage B.V. is het midden oosten een nieuwe wereld en een nieuw publiek om te vertellen over Smart Data for Smarter Firefighters. Netage’s Bart van Leeuwen vertelde over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Smart Data voor hulpdiensten, en belichte de positieve en negatieve kant hiervan. En dat we vooral de menselijke factor in deze ontwikkelingen niet moeten vergeten.

Instructor Development Conference in Chicago

De International Society of Fire Service Instructors (ISFSI)organiseerde in september een Instructor Development Conference in Chicago en Netage B.V. was daarbij aanwezig. De ISFSI leidt brandweerlieden bij hun inspanningen om het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden van brandweerlieden te verminderen, de veiligheid van brandweerlieden te vergroten en het beroep te verbeteren door middel van onderwijs en opleiding.
Deze conferentie vindt jaarlijk plaats ergens in Noord-Amerika met een speciale focus op de professionele ontwikkeling van instructeurs. Het biedt instructeurs een kwaliteitsbeleving in een kleine, intieme conferentieomgeving. Deelnemers worden academisch uitgedaagd en krijgen de kans om te netwerken met gelijkgestemden.

Spreken in Birmingham

Woensdag 19 september zal Bart van Leeuwen spreken op The Emergency Services Show in Birmingham, VK. The Emergency Servises Show is de toonaangevende jaarlijkse showcase in de sector van de alarmdiensten in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 450 exposanten, live demonstraties, unieke leermogelijkheden en netwerk mogelijkheden. Het tweedaagse evenement vindt plaats in Hal 5 in het NEC in Birmingham en brengt alle disciplines uit de hulpdiensten samen om innovatieve technologie en operationele oplossingen te ontdekken, hun ervaringen te delen en zich te verenigen in hun gezamenlijke aanpak van de openbare veiligheid.

Bart zal spreken over Smart Data for Smarter Firefighters. Wat is doet de brandweer op dit moment met data, wat zijn de volgende stappen en waar moeten we in de toekomst heen? Ontdek hoe Smart Data oplossingen zowel de veiligheid van de brandweerlieden als de service aan de gemeenschap kunnen helpen verbeteren.

Symposium HackaLOD 2018

HackaLOD 2018 is de culturele Linked Open Data Hackaton van 2018, georganiseerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed, het Rijksmuseum en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Tijdens de 24-uurshackathon, gaan teams aan de slag om nieuwe apps te maken op basis van data uit collecties van culturele instellingen. Een vakjury bepaalt wie de beste apps hebben gemaakt. Speciale aandacht gaat uit naar het gebruik van linked data waarmee het mogelijk wordt om diverse collecties te combineren, te verrijken op basis van analyse en op innovatieve wijze te presenteren.

Zaterdag 10 februari heeft Bart van Leeuwen namens Netage gesproken op het HackaLOD Symposium in Amsterdam. Bart heeft hier verteld over hoe hij verbindingen maakt tussen verschillende informatiebronnen bij grote calamiteiten.