RESC.Info bij Brandweer Amsterdam-Amstelland gekoppeld aan GMS Replica server

GMS Replica Server aansluiting

resc.info logoOp maandag 9 september 2013 is de RESC.Info installatie bij Brandweer Amsterdam-Amstelland aangesloten op de GMS Replica-server. Netage.nl had reeds ervaring met het aansluiten van RESC.Info op de standaard GMS omgeving, de nieuwe GMK situatie in Amsterdam-Amstelland maakte het echter noodzakelijk om via een GMS replica server aan te sluiten. De nieuwe aansluit methode neemt de problemen die er in het verleden waren met de P2000 koppeling weg:

  • Berichten komen aanmerkelijk sneller binnen ( tot wel 20 seconden )
  • De adressering is veel accurater
  • De betrouwbaarheid is enorm toegenomen

Bijna realtime

De eerdere testen met een replicaserver waren niet toereikend voor onze toepassing, de vertraging kon oplopen tot meer dan 50 seconden. De huidige versie is uitgevoerd door Oracle Streams replicatie en heeft een vertraging van slechts enkele seconden, deze ‘bijna realtime’ oplossing is prima bruikbaar. Het voordeel is dat RESC.Info in deze gevallen niet is aangesloten op een productie systeem en daar geen problemen kan veroorzaken.

Verdere ontwikkelingen

Nu de informatie uit GMS realtime beschikbaar is kan de ontwikkeling van het 500.000 plannen plan gestalte krijgen. Een goede initele informatie voorziening is hiervoor cruciaal.

Heeft U interesse in de RESC.Info producten van netage.nl dan kunt u contact met ons opnemen via de contact pagina

Presentatie op iNowit goed ontvangen.

De presentatie van Bart van Leeuwen op iNowit is goed ontvangen. Zie enkele Twitter reacties.

Startbijeenkomst iNowit

barndweer nedeland logoBart van Leeuwen zal 2 en 3 juli aanwezig zijn en spreken bij de startbijeenkomst testplatform en ontwerpsessies t.b.v. veiligheidsregio’s. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door iNowit, de nieuwe landelijke (netwerk)organisatie voor innovatie op het gebied van ICT en informatiemanagement ten behoeve van de veiligheidsregio’s. iNowit is een netwerkorganisatie met een basis in de kolommen binnen de veiligheidsregio: brandweer, GHOR en gemeenten. Daarnaast werkt het platform nauw samen met OOV-partners zoals politie en ministerie van Defensie. Tenslotte wordt met het platform een verbinding gelegd tussen de OOV-sector, het bedrijfsleven en de wetenschap.
iNowit werkt dit jaar in opdracht van de landelijke CIO’s binnen de OOV-sector aan de ontwikkeling van een open source test- en ontwikkelplatform, waar netage.nl verantwoordelijk is voor een deel van de bouw.  Dit platform wordt een collectieve voorziening waarop veiligheidsregio’s en hun leveranciers innovatieve applicaties kunnen testen tegen standaarden zoals de referentiearchitectuur VeRA. Het doel is dat er uiteindelijk een samenhangend landelijk ICT-landschap voor de veiligheidsregio’s wordt bereikt.

De opzet van het test- en ontwikkelplatform en het gezamenlijk innoveren zijn belangrijke stappen op weg naar uniformering en standaardisatie van ICT-producten voor de veiligheidsregio’s. Ze willen dit nadrukkelijk samen doen met de veiligheidsregio’s  en leveranciers waarvan de regio’s vinden dat ze meerwaarde hebben voor de sector. netage.nl is een van deze leveranciers en heeft dus een uitnodiging ontvangen om hierin deel te gaan nemen.

Bart van Leeuwen zal namens netage.nl een presentatie geven over de ideeën van netage.nl en ook zal hij een korte uitleg geven over wat ´linked data´ nou eigenlijk precies inhoudt en waarom dit zo waardevol kan zijn voor de veiligheidsregio´s.

Nieuwe Apache Geronimo versie bevat verbeteringen door netage.nl

geronimo_email_logoOnlangs ontdekten we een bug in Geronimo applicatieserver, die ook zichtbaar is in alle afhankelijke producten zoals IBM WebSphere Application Server Community Edition. Ons werk is gedocumenteerd in GERONIMO6138. IBM kondigde een bijgewerkte versie van hun applicatie-server aan voor het einde van juni 2013.

We ontdekten het probleem, tijdens de migratie onze triple storel van Jena TDB naar IBM DB2. De IBM DB2 triple store is volledig compatibel met de Jena API en gebruikt een gewone database-verbindingen om met DB2 te communiceren. Echter, het vereist ondersteuning van JDBC 4.

De eerste release van Geronimo 3 verklaarde volledige Java EE 6 ondersteuning te bieden, dit vereist ondersteuning van JDBC 4. De JDBC-ondersteuning wordt geleverd door de een externe bibliotheek van tranql. Echter, de meegeleverde versie was alleen compatibel met JDBC 3. Onze fix werkte de afhankelijkheid van tranql bij om de juiste versie gebruiken en past de Geronimo API aan om met deze nieuwe versie te werken.

Het indienen van deze correctie weerspiegelt onze toewijding om bij te dragen aan community projecten

Presentatie Open Data Dag Vlaanderen goed ontvangen.

Vrijdag 14 juni 2013 heeft Bart van Leeuwen namens netage.nl een inspirerende presentatie kunnen geven op de tweede Open Data Dag van de Vlaamse overheid. De presentatie is enthousiast ontvangen bleek onder andere uit de reacties op Twitter:

Nieuwsgierig geworden? Bekijkt u zelf de presentatie op deze link: http://opendatadag.streamovations.be/index.php/event-stream/on-demand/open-data-dag-2013/plenaire-sessie

Open Data Dag Vlaamse overheid

ODD2Vrijdag 14 juni 2013 zal Bart van Leeuwen namens netage.nl een presentatie geven op de tweede Open Data Dag bij de Vlaamse overheid in Brussel. Op deze dag zal door middel van workshops en presentaties de toegevoegde waarde van Open Data voor burgers, bedrijven en de Vlaamse overheid getoond worden.

Bart zal hier een bijdrage aan leveren door een presentatie te geven met als titel: ‘Open data als middel om het werk van de brandweer veiliger te maken.’

http://www.opendataforum.be/news/14-juni-2013-open-data-dag-in-vlaanderen

SMERST 2013: Social Media and Semantic Technologies in Emergency Response

eu_flag 15015 en 16 april was netage.nl aanwezig bij SMERST 2013 in Coventry, Verenigd Koninkrijk. Een conferentie die gericht is op het samen brengen van onderzoekers en praktijkmensen op het gebied van Emergency Response en humanitaire rampen die geïnteresseerd zijn in social media en/of semantische technologieën. De conferentie was georganiseerd door Disaster 2.0. Een 2-jarig onderzoeksproject, gefinancierd door de EU, dat onderzoekt hoe EU- regeringen web 2.0 toepassingen en semantische technologieën toe kunnen passen bij rampen.

Bart van Leeuwen heeft hier namens netage.nl een presentatie gegeven over de toepassingen van semantiek bij onder andere de Brandweer Amsterdam-Amstelland.

[slideshare id=18797130&doc=bartvanleeuwensmerst2013-130414114726-phpapp02]

W3C Government Linked Data Working Group meeting

w3c_homeOp 11 en 12 april heeft Bart van Leeuwen namens netage.nl deelgenomen aan een vergadering van de W3C Government Linked Data Working Group. Een werkgroep die standaarden en best practices publiceerd om overheden wereldwijd te helpen hun gegevens zo effectief en bruikbaar mogelijk te publiceren met behulp van linked data technologieën.

Een belangrijke bijeenkomst voor netage.nl aangezien we een groot belang hechten aan internationaal geaccepteerden standaarden.