Kernregistratie medewerkers Haaglanden en Gelderland-Zuid

logo-inowitMet behulp van de innovatiesubsidie van iNowIT gaat netage.nl in samenwerking met AG5 en de veiligheidsregio’s Haaglanden en Gelderland-Zuid de regio’s ondersteunen bij het verwerken van medewerkersgegevens, vanuit het principe ‘eenmalige registratie, meervoudig gebruik’.

Binnen veiligheidsregio’s worden in veel systemen personeelsgegevens opgeslagen. Denk hierbij aan het personeels- en salarissysteem en de telefoongids, maar ook aan systemen ter ondersteuning van personeelsplanning, vakbekwaamheid, diverse facilitaire processen, automatisering en vele anderen. Nu houden afdelingen in hun systemen zelf personeelsgegevens en mutaties bij. De kans op verschillen en fouten is hierbij aanzienlijk. De wens is om gegevens, systemen en processen uiteindelijk zo in te richten dat alleen bij een bepaalde bron gegevens worden ingevoerd en gewijzigd, waarna (geautoriseerde) afnemers er gebruik van kunnen maken.

Om dit alles te bereiken zal het principe van Linked Data toegepast worden, het specialisme van netage.nl. Dit project wil in 2013 een proof of concept realiseren om de kracht van de kernregistratie te tonen via Linked Data. De basis hiervoor wordt gelegd in de bodemplaat die nu binnen iNowIT door netage.nl is ontwikkeld.