Conversational AI met Firegraph

Ondanks dat veel in deze tijd stil staat is Netage B.V. volop met innovatie bezig, op dit moment vooral op het gebied van Conversational AI. Hoe mooi zou het zijn om eenvoudige vragen direct beantwoord te krijgen vanuit een Knowledge Graph zonder ingewikkelde query’s te moeten maken?

Eenvoudige vragen als: ‘Wat is het adres van het laatste incident?’ zijn voor een mens redelijk makkelijk te beredeneren, maar om deze informatiegegevens daadwerkelijk bovenwater te krijgen is behoorlijk wat kennis van de onderliggende gegevens structuur van de informatie nodig. Hierdoor is het niet zonder meer voor iedereen mogelijk om deze informatie uit de knowledge graph te halen.

Het gebruik van knowledge graph technologie impliceert dat er reeds kennis over de verschillende data en de verbindingen aanwezig is in de gegevens. Feitelijk ‘weet’ de knowledge graph welke vragen beantwoord kunnen worden op basis van de interne structuur. Door deze structuur te gebruiken voor het herkennen van gestelde vragen is het mogelijk om vragen te beantwoorden die niet expliciet de structuur bevatten van het onderliggende gegevens model. Door middel van een chatbot hebben wij het mogelijk gemaakt vragen te stellen aan de Knowledge Graph die geen kennis van de onderliggende structuur noodzakelijk maken. Hierdoor kunnen juist de eenvoudige vragen makkelijk en zonder tussenkomst van data model experts beantwoord worden. De onderliggende vraag aan de knowledge graph in een taal die de knowledge graph herkent kan ook gebruikt worden als startpunt van meer complexe query’s en rapporten.